dictionary

In the below table you will find a list of knitting (crocheting and tatting will be covered soon) terminology in Polish and English, with abbreviations and basic explanations. Some of the terms are also explained or at least mentioned in my video tutorials, in which case you will find an active link redirecting you to watch the video on the prawelewe YouTube channel.

It is possible to view each column content in alphabetical order; just click the triangle icon in the top cell of either column. You could also take advantage of the search field- it works for whole words, parts of words and for abbreviations.

← back to handbook
→ more about this dictionary

PLPL explanationvideoENGENG explanation
naprz.na przemian, zastosuj naprzemienniealtalternate
ok.okołoapprox. approximately
kłębekwłóczka zwinięta w kulkę; umożliwia korzystanie jedynie z nitki zewnętrznejballyarn wound in a spherical shape; it allows to use the external strand only
bamb.wzór bambusabamboobamboo pattern
pocz.zacznij, początekbeg begin, beginning
pom.pomiędzybet. = betw.between
tylna pęt.tylna pętelkablback loop
zak. (PS)zakończ po prawej stronievideo 1_18BO (RS)bind off on right side
zak. (LS)zakończ po lewej stronievideo 1_18BO (WS)bind off on wrong side
zak. szn.zakończ robótkę sznurkiemBO with I-cordbind off with I-cord
kol. A, kol. B, kol. Ckolor A, kolor B, kolor CCA, CB, CCcolour A, colour B, colour C
kol. kontr.kolor kontrastowyCC contrasting colour
pp razem 1p 2zprzełóż dwa oczka razem tak, jak do przerobienia na prawo, przerób jedno oczko na prawo, zrzuć dwa przełożone oczka przerzucając je razem ponad przerobionym na prawo oczkiem (odejmowanie podwójne)cddslip two stitches together as if to knit, knit one stitch, pass the two slipped stitches over together (cantered double decrease)
cmcentymetrycm centimetre (-s)
DW = drut wark.drut do warkoczyCNcable needle
nab. o.nabierz oczka, nabranie oczek, rozpoczęcie robótki (np. metoda z ogonkiem)video 1_02CO cast on (sometimes it also means cast off)
kont.kontynuuj, kontynuująccont. continue(-s); continuing
odejmij o. = zw.odejmij oczko/-a, odejmowanie oczka/-ek, zwężaniedec. decrease
dominowzór dominadominodomino pattern
dr. skarp.druty skarpetkowedpn(s) double pointed needle(-s)
entralac, ścieg kosz.wzór koszyczkowy, bezszwowy ścieg pachworkowyentrelacentrelac pattern
kon. dr. = KDkoniec drutuEONend of needle
kon. rz.koniec rzęduEORend of row
prz. pęt.przednia pętelkaflfront loop
nast.następny, następujący; zastosujfoll.following; follow
grgram (-y)g (-s)gram (-s)
franc.ścieg francuski; lewa i prawa strona robótki przerabiana oczkami prawymivideo 1_04garter stgarter stitch; knit on right and wrong side
precel, precelekwłóczka niezwinięta, ale skręcona w ósemkę; wymaga zwinięcia w motek albo kłębekhankyarn not wound but twisted in a number-eight shape; requires wounding into a skein or ball
i-sznurek"inteligentny" sznurek dziergany na dwóch drutach bez obracania robótkiI-cordintelligent cord
calcal, oznaczany, jako "in (-s)inch (-s)
dod. o. = posz.dodaj oczka = poszerzinc. increase
w tymw tymincl. including
op. = poczko prawevideo 1_03k knit
2p razemprzerób dwa oczka razem na prawo (odejmowanie)video 1_09k2tog = k2tgknit two stitches together (decrease)
2p razem z tyłuprzerób dwa oczka razem na prawo przez tylne pętelki (odejmowanie)video 1_09k2tog tbl = k2 tg fbknit two stitches together through back loops (decrease)
3p razemprzerób trzy oczka razem na prawo (odejmowanie)video 1_09k3tog = k3tgknit three stitches together (decrease)
p pon. p przerób oczko na prawo z oczka z rzędu poniżej, a następnie przerób na prawo oczko powyżej (dodawanie)k-bknit st in row below then knit again in the stitch on the needle (increase)
p p-tprzerób jedno oczko na prawo, zostaw na drucie, z tego samego oczka na lewym drucie przerób drugie oczko na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie)video 1_14kfb = k1 f&b = bar inc.knit one stitch in front and then knit another stitch in back of the same stitch; another name for it is a bar increase (increase)
śc. tk.ścieg tkacki = ścieg tapicerski = ścieg niewidoczny; metoda niewidocznego łączenia dwóch części dzianinykitchener st = kitch. stkitchener stitch, e.g. method of invisible joining of two knitted pieces
1Ldodaj jedno oczko lewe metodą lewej pętelki (dodawanie)video 1_12kll = M1Tknit left loop = make one stitch toward (increase)
1Pdodaj jedno oczko prawe metodą prawej pętelki (dodawanie)video 1_12krl = M1Aknit right loop = make one stitch away (increase)
p z tyłuprzerób na prawo przez tylną pętelkęvideo 1_08ktbl = k1bknit through back loop
jak na pr.tak, jak do przerobienia na prawo = tak, jak na prawo = na prawo; wsuń prawy drut w oczko na lewym drucie tak, jak do przerobienia na prawovideo 1_10kwise, k-wiseknitwise; insert right needle into the stitch on left needle as if to knit
LW = l. skręt = skręt prz.lewy warkocz = lewy skręt w warkoczu = skręt w warkoczu z przodu; przełóż oczko na lewo na drut pomocniczy, trzymaj ten drut z przodu robótki i przerób następne oczka wg wzoruLC = FCleft cross = front cross in a cable; slip one stitch purwise on a cable needle; keep cable needle in front
LRlewa rękaLHleft hand
LD = l. drutlewy drutLH needle = LNleft hand needle = left needle
pęt.pętelka (-i)lp (-s)loop (-s)
lewy skrętjedno oczko krzyżuje się z następnym; lewy skręt stosowany w warkoczach 1x1LTleft twist; one stitch crosses another stitch; used in 1x1 cables
lucetdrewniany "widelec" używany do skręcania sznurkówlucetlucet method of making cords
mmetrym meter (-s)
dodaj o. = posz.dodaj oczko/-a, dodawanie oczka/-ek, poszerzanieM1, m1make one stitch to increase
1DPpodnieś lewym drutem nitkę z dolnego rzędu z tyłu do przodu i przerób na prawo przez przednią pętelkę (dodawanie)video 1_13M1B = M1Rwith left needle, pick up strand between needles from back to front, and knit it through the front loop (increase)
1DLpodnieś lewym drutem nitkę z dolnego rzędu z przodu do tyłu i przerób na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie)video 1_13M1F = M1Lwith left needle, pick up strand between needles from front to back and knit it through the back loop (increase)
bąbelekzrób bąbelekMBmake bobble
kol. gł.kolor głównyMC main colour
mmmilimetr (-y)mmmillimetre (-s)
ryż podw.ścieg ryżowy podwójny- *1p, 1l* przez dwa rzędy/ okrążenia, *1l, 1p* przez dwa nast. rz./ okrąż.moss stmoss stitch- *k1, p1* for two rows/rounds, *p1, k1* for the next two rows/ rounds
nrnumerno.number
uncjeuncja(-e)oz. ounce (-s)
loczko lewevideo 1_05p purl
2zzrzuć 2 oczka ponad wcześniej przerobionym oczkiem (odejmowanie)video 1_10p2sso pass two slipped stitches over (decrease)
2l razemprzerób 2 oczka razem na lewo (odejmowanie)p2tog = p2tgpurl two stitches together (decrease)
2l razem z tyłuprzerób 2 oczka razem na lewo przez tylne pętelki (odejmowanie)video 1_11p2tog tbl = p2tg fbpurl two stitches together through back loops (decrease)
3l razemprzerób 3 oczka razem na lewo (odejmowanie)video 1_11p3tog = p3tgpurl three stitches together (decrease)
l p-tprzerób jedno oczko na lewo, zostaw na drucie, z tego samego oczka na lewym drucie przerób drugie oczko na lewo przez tylną pętelkę (dodawanie)video 1_14p tbl = p1b = pfbpurl one stitch in front and then purl another stitch in back of the same stitch (increase)
wz.wzór (wzory)pat(s) = patt.(s) pattern (-s)
dod. kor.dodaj koralikPBplace bead
pod. o.podnieś oczkapick up stspick up stitches
zał. zn.załóż znacznikPMplace marker
popcornścieg popcornowypopcornpopcorn stitch
poprz.poprzedniprev.previous
zzrzuć oczko przekładając je ponad wcześniej przerobionym oczkiem (odejmowanie)video 1_10psso = pnsopass slipped stitch over = pass next stitch over (decrease)
jak na l.tak, jak do przerobienia na lewo = tak, jak na lewo = na lewovideo 1_10pwise, p-wisepurlwise; insert right needle into the stitch on left needle as if to purl
PW = pr. skręt = skręt t.prawy warkocz = prawy skręt w warkoczu = skręt w warkoczu z tyłu; przełóż oczko tak, jak do przerobienia na lewo na drut pomocniczy trzymany z tyłu robótki i przerób następne oczka wg wzoruRCright cross; slip one stitch purlwise on a cable needle; keep cable needle in back
pozost.pozostałerem remaining
powt.powtórz; powtarzanierep repeat; repeating
dż. l.dżersej lewy = odwrotny ścieg pończoszniczy; prawa strona robótki przerabiana oczkami lewymi, a lewa strona przerabiana oczkami prawymivideo 1_06rev st streverse stockinette stitch; purl on right side and knit on wrong side
PRprawa rękaRHright hand
PD = pr. drutprawy drutRH needle = RNright hand needle = right needle
ściąg.ściągacz; tworzenie pionowych kolumn na przemian lewych i prawych oczekvideo 1_07ribribbing; forming side-by-side vertical columns of knit and purl stitches
okr.okrążenie (-a)rnd (-s) round (-s)
PSprawa strona robótkiRSright side of work
pr. skrętjedno oczko krzyżuje się z następnym; prawy skręt stosowany w warkoczach 1x1RTright twist; one stitch crosses another stitch; used in 1x1 cables
pp1pz2 (**)przełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przełóż tak samo drugie oczko, przerób następne oczko na prawo, zrzuć dwa przełożone oczka razem przekładając je ponad oczkiem przerobionym na prawo (odejmowanie)video 1_10s2kpsso = s2kp = sl 2 k1 pssoslip two stitches as if to knit, knit one stitch, pass the two slipped stitches over the knitted one (decrease)
ryż poj.ścieg ryżowy pojedynczy- *1p, 1l* przez jeden rząd/ okrążenie, *1l, 1p* przez nast. rz./ okrąż.seed stseed stitch- *k1, p1* for one row/round, *p1, k1* for the next row/ round
rz. skr. (PS)rzędy skrócone z owinięciem po prawej stronieshort rows with wrap (RS)short rows with wrap on right side
rz. skr. (LS)rzędy skrócone z owinięciem po lewej stronieshort rows with wrap (WS)short rows with wrap on wrong side
opuśćopuść oczko (-a); przeskocz to miejsceskskip
p2pz (**)przełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przerób kolejne oczko na prawo i następne oczko na prawo, i na końcu zrzuć pierwsze przełożone oczko, przerzucając je ponad dwoma oczkami prawymi (odejmowanie podwójne)video 1_10sk2psso = sk2p = sl1 k2 pssoslip one stitch as if to knit, knit two stitches, pass slipped stitch over (double decrease)
motekwłóczka zwinięta po skosie w owalny lub kulisty kształt; sposób zwinięcia umożliwia wyciągniecie nitki z wewnątrz zwojuskeinyarn wound in an oval or spherical shape; wounding method allows for using the strand from inside of the skein
ppz (**)przełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przerób następne oczko na prawo i zrzuć przełożone oczko przekładając je ponad oczkiem przerobionym na prawo (odejmowanie)video 1_10skpsso = skp = skpo = sl 1 k1 pssoslip one stitch as if to knit, knit one stitch, pass the slipped stitch over the knitted one (decrease)
przeł. na p; pprzełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawovideo 1_10sl1k slip one stitch knitwise
przeł. na l; lprzełóż oczko tak, jak do przerobienia na lewovideo 1_10sl1p slip one stitch purlwise
przełóż o.przełóż oczkovideo 1_10sl st = sl = ssslip stitch
pierw. pęt.pierwsza pętelka używana do rozpoczęcia niektórych sposobów nabierania oczekvideo 1_01slip knotslip knot used to begin some cast-on techniques
przełóż zn.przełóż znaczniksm slip marker
odst.odstęp (-y)sp (-s)space (-s)
ppp = pp 2p razem (**)przełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przełóż następne oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przełóż obydwa oczka z powrotem na lewy drut i przerób dwa oczka razem na prawo przez tylne pętelki (odejmowanie)video 1_10ssk slip one stitch as if to knit, slip another stitch as if to knit, put the two stitches back onto the left needle, knit both stitches together through back loops (decrease)
plp = pl 2l razem (ulepszone)przełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przełóż następne oczko tak, jak do przerobienia na lewo, przełóż obydwa oczka z powrotem na lewy drut i przerób dwa razem na prawo przez tylne pętelki (odejmowanie)ssk (improved)slip one stitch as if to knit, slip another stitch as if to purl, put the two stitches back onto the left needle, knit both stitches together through back loops (decrease)
ppl = pp 2l z tyłuprzełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przełóż następne oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przełóż obydwa oczka z powrotem na lewy drut i przerób dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki (odejmowanie)ssp slip one stitch as if to knit, slip another stitch as if to knit, put the two stitches back onto the left needle, purl both stitches together through back loops (decrease)
pppp = ppp 3p z tyłu (**)przełóż oczko tak, jak do przerobienia na prawo, przełóż następne oczko tak samo i następne oczko tak samo, przełóż te trzy oczka z powrotem na lewy drut i przerób trzy oczka razem na prawo przez tylne pętelki (odejmowanie podwójne)video 1_10ssskslip one stitch as if to knit, slip another stitch as if to knit, and another one as if to knit, put the three stitches back onto the left needle, knit the three stitches together through back loops (double decrease)
dż. p.dżersej prawy = ścieg pończoszniczy; prawa strona robótki przerabiana oczkami prawymi, a lewa oczkami lewymivideo 1_06st ststockinette stitch; knit on right side and purl on wrong side
o. oczko (oczka)st(s) stitch(es)
z tyłuprzez tylną pętelkęvideo 1_08tbl through back loop
razemrazemtog together
o. przekr..oczko przekręconevideo 1_08twisted sttwisted stitch
o&oowiń i obróć robótkęw&t wrap and turn
falawzór faliwavewave pattern
owinięcia na calilość owinięć wokół drutu przypadająca na calwpi wraps per inch
LSlewa strona robótkiws = WSwrong side of work
z nitką z t.z nitką z tyłuwyb = wyibwith yarn in back
z nitką z prz.z nitką z przoduwyf = wyifwith yarn in front
nitka z t.nitka z tyłuyb = ybkyarn to the back
jard (-y)jard (-y)yd (-s) yard (-s)
nitka z prz.nitka z przoduyf = yfwdyarn forward
narz. podw.podwójny narzutvideo 1_15yo2 = yo twiceyarn over twice
narz.narzut normalnyvideo 1_15yo = yon = yfon = yrn = yfrnyarn over; wrap the yarn around right needle; yarn forward and over needle; yarn forward and around needle
narz. odwr.narzut odwróconyvideo 1_15yo revreverse yarn over

↑ back to top
← back to handbook

MORE ABOUT THIS DICTIONARY

The above table presents a collection of terms used elsewhere in the world among knitters, crocheters and tatters. This list has grown over the years of my work with various patterns, and has recently been enriched by additional translations provided by nice people who support this project.

As you can imagine, new terms are created almost every day so this collection is by no means completed and probably never will be. The goal here is to try to put everything we know about the Polish and English stitching terminology in one place for easy access and valuable source of information.

These materials are for personal and non-commercial use only. Please do not copy into your blogs or websites. When using information from this site, please credit Cathliin and provide link to prawelewe.pl.

If you want to join the group of people who support me in creating this list feel free to contact me.

~ Cathliin

↑ back to top
← back to handbook

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.