tutorials


VIDEO- BASICS OF KNITTING || LEKCJE – PODSTAWY DZIERGANIAknitting basics graphic

Here is the set of 22 videos explaining basic knitting techniques and presenting the tools used in knitting. Please give your browser some time to load all the thumbnails before you begin watching the videos.

PL: Komplet 22 lekcji wideo wyjaśniających podstawy dziergania na drutach i prezentujących narzędzia używane w robótkach na drutach. Po otwarciu tej strony proszę dać przeglądarce trochę czasu, żeby wszystkie lekcje zostały zbuforowane zanim rozpoczniecie oglądanie.


PHOTO TUTORIALS || INSTRUKCJE ZDJĘCIOWEphoto tutorials graphic

Step-by-step tutorials on useful techniques that I use in my patterns. Instructions provided a slideshows and in written form.

PL: instrukcje wyjaśniające krok po kroku przydatne techniki, które wykorzystuję w swoich wzorach. Instrukcje podane w formie pokazu zdjęć i jako tekst.


TIPS AND HINTS || WSKAZÓWKI I PODPOWIEDZI – soon || wkrótce

Various useful tips for knitters, crocheters, tatters, spinners and fibre lovers.

PL: różne przydatne wskazówki dla dziergających, szydełkujących, koronkujących, przędących i kojachących włókna w ogóle.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.