video tutorials

It is free to get notifications about new videos. Click SUBSCRIBE on the prawelewe YT channel.
These video tutorials are presented by Cathliin from the prawelewe art studio, showing continental, Polish style of knitting. All the steps are explained from the right-hand knitter’s perspective. Materials are presented in Polish. For non-Polish speakers, feel free to mute the videos and watch the instructions in silent mode.
You are all welcome to ask questions on the prawelewe YouTube channel, just leave a comment under the video that interests you and I will be back with my reply as soon as possible. English language entries are possible, too.
All the materials belong to Cathliin and prawelewe art studio (prawelewe.pl), and are published for you for free for personal, non-commercial use only. Please do not use them in any form (including links) on your blogs or websites without my permission.

NARZĘDZIA I MATERIAŁY || TOOLS AND MATERIALS

02-01 rodzaje drutów || types of needles
Jakie mamy rodzaje drutów?
What types of needles do we have?


02-02 przydatne narzędzia || useful tools
Jakie dodatkowe przybory będą Ci przydatne?
What additional tools will you need?


02-03 zwijanie precelka || making a hank of yarn
Jak zwinąć precelek włóczkowy?
How to make a hank of yarn?


PODSTAWY DZIERGANIA || KNITTING FOR BEGINNERS

01-01 pierwsza pętelka || slip knot
Jak zrobić tajemniczą pierwszą pętelkę w robótce dziewiarskiej?
How to make the very first loop in your knitting project?


01-02 nabieranie oczek metodą z ogonkiem || long-tail cast on
Jak nabrać pierwsze oczka metodą z ogonkiem?
How to cast on stitches using the long-tail method?


01-03 prawe oczka || knit stitches
Jak zrobić prawe oczko stylem kontynentalnym?
How to knit a stitch in a continental style?


01-04 ścieg francuski || garter stitch
Jak dziergać ściegem francuskim?
How to make a garter stitch pattern?


01-05 lewe oczka || purl stitches
Jak zrobić lewe oczko stylem kontynentalnym?
How to purl a stitch in a continental style?


01-06 ścieg pończoszniczy || stocking stitch
Jak  dziergać ściegiem pończoszniczym?
How to make a stocking (stockinette) stitch pattern?


01-07 ściągacz || ribbing
Jak zrobić ściągacz?
How to create a ribbing section?


01-08 oczka przekręcone || twisted stitches
Jak robić oczka przekręcone?
How to knit and purl twisted stitches?


01-09 odejmowanie oczek- 2p razem || decreasing- k2tg
Jak zmniejszyć liczbę oczek wykorzystując metodę 2p razem
How to decrease the number of stitches using the k2tg method?


01-10 odejmowanie oczek- ppp i ppz || decreasing- ssk and sko
Jak zmniejszyć liczbę oczek wykorzystując metody ppp i ppz?
How to decrease the number of stitches using the ssk and sko methods?


01-11 odejmowanie oczek- 2l razem || decreasing- p2tg
Jak zmniejszyć liczbę oczek wykorzystując metodę 2l razem?
How to decrease the number of stitches using the p2tg method?


01-12 dodawanie oczek- 1P i 1L || increasing- M1 loop (R and L)
Jak zwiększyć liczbę oczke wykorzystując metody 1P i 1L?
How to increase the number of stitches using the M1R loop and M1L loop methods?


01-13 dodawanie oczek- 1DP i 1DL || increasing- M1R and M1L
Jak zwiększyć liczbę oczke wykorzystując metody 1DP i 1DL?
How to increase the number of stitches using the M1R and M1L methods?


01-14 dodawanie oczek- p-t || increasing- f&b
Jak zwiększyć liczbę oczek wykorzystując metodę p-t?
How to increase the number of stitches using the f&b method?


01-15 dodawanie oczek- narzuty || increasing- YO
Jak zwiększyć liczbę oczek wykorzystując metodę narzutów?
How to increase the number of stitches using the YO method?


01-16 proste prucie || simple frogging
Jak bezpiecznie spruć kilka rzędów w robótce?
How to securely undo (aka frog) couple of rows in your project?


01-17 ratowanie robótki || rescuing your knitting
Jak uratować swoją robótkę?
How to rescue your knitting?


01-18 kończenie robótki || binding off
Jak zakończyć swoją robótkę?
How to bind off your knitting?


01-19 wplatanie ogonków || weaving in ends
Jak wpleść końcówki (ogonki) włóczki?
How to weave in yarn ends?


01-20 próbka dzianiny || knitting gauge
Jak zrobić próbkę dzianiny?
How to make a knitting gauge?

Ciąg dalszy nastąpi || To be continued

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.